Edit Content

Koolitus digivarade arestimisest

Koolitus digivarade arestimisest

Tartu Ülikooli Õigusteaduskonna eestvedamisel toimus huvitav ja praktiline arutelu kohtutäiturite ja pankrotihalduritega digitaalsete varade arestimise ja sundtäitmise teemal.
Käsitlesime, kuidas virtuaalvääringute olemasolu tuvastada ja tehinguid kontrollida, kuidas vara arestida ja kus hoida ning mis väljakutsed esinevad vara sundvõõrandamisega.
Tõdesime, et valdkond on kiires arenemisjärgus ning lahendamist vajavaid küsimusi on rohkem, kui hetkel vastuseid.